HMS / IK-Mat / IK-Alkohol

Selger du alkohol trenger du IK-Alkohol.
Vær godt forberedt så du har alt under kontroll når det gjelder:

HMS – Helse miljø og sikkerhet
IK-Mat – Internkontroll mat
IK-Alkohol -Internkontroll for alkoholservering

SYSTEMET DU TRENGER

Vi formidler det enkleste og mest tidsbesparende systemet på
markedet!

* Prisgaranti og proff nettbasert system.

* Enkelt å betjene og bruke.

 

Opplæring, oppfølging og 2 tilleggskurser inkludert.
Inkludert i pakken er følgende:

* Oppsett og etablering er gratis.
* Smilefjes-garanti.
* HACCP system og full dokumentbank.
* Ubegrenset antall brukere.
* Revisjon av systemet er gratis (Vi tar en revisjon av systemet hvert år)
* Skulle du få en mangel lapp av arbeidstilsynet ellet mattilsynet, så fikser vi det kostnadsfritt.
* Gratis kundesupport.
*Opplæring/gjennomgang av system
* 2x valgfrie kurs

FOR MER INFO ELLER ET GODT TILBUD FYLL UT SKJEMA HER:

Kursene vi tilbyr er følgende:

* HMS for ledere (Norsk, Engelsk, Litausk, Polsk)

* HMS for verneombud (Norsk, Engelsk, Litausk, Polsk)

* HMS kurs for ansatte (Norsk, Engelsk, Litausk, Polsk)

* Førstehjelpskurs ( Norsk, Engelsk )

* Trygg Mat Kurs

Har dere en god internkontroll etter alkoholloven?

Har dere en god internkontroll etter alkoholloven?

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes.
God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Det er bevillingshaveren som har det formelle ansvaret for å utforme et internkontrollsystem, men det vil ofte være daglig leder for salgs- eller skjenkestedet og styrer/stedfortreder som faktisk utarbeider systemet.

Kravene til internkontroll finnes i alkoholloven § 1–9 femte ledd og alkoholforskriften kapittel 8 (lovdata.no), som må sees i sammenheng med kravet om forsvarlighet i alkoholloven § 3–9 og § 4–7. Dette er regler som innehaver av bevillingen (bevillingshaver), daglig leder, styrer og stedfortreder skal kjenne til. Dersom dette følges, vil kravene til internkontroll normalt være oppfylt.

Arbeidet med god internkontroll kan deles i tre deler:

1) Kartlegge utfordringer
2) Utforme forebyggende tiltak og rutiner
3) Følge opp tiltak og rutiner i daglig praksis’

Det er kommunene som har ansvar for å føre kontroll med kontrollere at kommunale bevillingshavere overholder følger alkoholloven. Ved brudd kan kommunen kreve endringer eller tildele prikker som kan føre til inndratt bevilling (lovdata.no). Mangler ved bevillingshavers internkontroll skal føre til tildeling av to prikker. Det kan også få betydning ved en vurdering av om bevillingen utøves på en forsvarlig måte.

 

Med vårt system setter vi opp sammen et internkontroll system sammen som er tilpasset deres virksomhet og art. dere får et brukernavn og passord, samt at vi kan sende dere «permen» i posten så alle kan lese papirversjon av håndboken!